Bij complicaties tijdens de bevalling overlegt de verloskundige of gynaecoloog met je wat te doen.

Hoe groot is de kans op complicaties tijdens de bevalling?

Ongeveer de helft van de vrouwen wordt tijdens de bevalling van hun eerste kind naar het ziekenhuis doorverwezen, bijvoorbeeld voor pijnbestrijding of als de baby in het vruchtwater heeft gepoept. Bij een volgende bevalling is de kans dat je tijdens de bevalling naar de gynaecoloog wordt doorverwezen aanzienlijk kleiner.

Hoe groot is de kans op een medische ingreep tijdens de bevalling?

Bij iedere bevalling bestaan er kansen op medische ingrepen. Bij een eerste kindje is bijvoorbeeld de kans op een keizersnede (ook wel sectio genoemd) ongeveer 16% en de kans op een vacuümverlossing 19%. Deze vinden altijd in het ziekenhuis plaats.

Meer informatie

 

Laatst herzien op 14 juni 2018