Ongeveer zes weken na de bevalling krijg je een nacontrole aangeboden. Dat gebeurt door de zorgverlener die je bevalling heeft begeleid.

De nacontrole bestaat in elk geval uit een gesprek. Daarin kan alles rond de bevalling worden besproken: hoe het gegaan is, de begeleiding, hoe het met de baby gaat, hoe je gezinsleven loopt, enzovoorts.

Soms wordt bij de nacontrole ook nog lichamelijk onderzoek gedaan. Dat hangt af van de vragen en eventuele klachten die je nog hebt.

Laatst herzien op 26 januari 2018