De overheid nodigt alle kinderen in Nederland uit om deel te nemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Binnen dit programma krijgen kinderen prikken die beschermen tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten, pneumo-kokkenziekte, bof, mazelen, rodehond, meningokokken ACWY, hepatitis B en later ook HPV.

De meeste infectieziekten zijn moeilijk te behandelen en kunnen erg schadelijk zijn voor de gezondheid van je kind.

Informatiepakket

Binnen 4 tot 6 weken na de geboorte van je kind, ontvang je automatisch een informatiepakketje thuis. Daarin vind je de oproepkaarten voor vaccinatie, een vaccinatiebewijs en een folder over het Rijksvaccinatieprogramma.

Bijna alle kinderen worden gevaccineerd

Deelname is vrijwillig, bijna alle kinderen in Nederland doen mee aan het programma.

Geen kosten

Er zijn voor jou geen kosten aan verbonden.

Meer informatie

Laatst herzien op 19 januari 2021