De overheid nodigt alle kinderen in Nederland uit om deel te nemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Binnen dit programma krijgen kinderen prikken die beschermen tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten, pneumo-kokkenziekte, bof, mazelen, rodehond, meningokokken C en hepatitis B.

De meeste infectieziekten zijn moeilijk te behandelen en kunnen erg schadelijk zijn voor de gezondheid van je kind.

Informatiepakket

Binnen 4 tot 6 weken na de geboorte van je kind, ontvang je automatisch een informatiepakketje thuis. Daarin vind je de oproepkaarten voor vaccinatie, een vaccinatiebewijs en een folder over het Rijksvaccinatieprogramma.

Ruim 95% van de kinderen wordt gevaccineerd

Deelname is niet verplicht, maar de meeste kinderen (meer dan 95%) doen mee aan het programma.

Geen kosten

Er zijn voor jou geen kosten aan verbonden.

Meer informatie

Laatst herzien op 6 april 2018