Je zorgverleners moeten goed met jou samenwerken, maar ook met elkaar! Vanaf het moment dat je zwanger wilt worden tot je baby 6 weken is, werken zorgverleners samen om je goede zorg te geven.

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, Jeugdgezondheidszorg

en andere zorgverleners hebben afspraken gemaakt over goede onderlinge samenwerking. Dit heet ‘integrale geboortezorg’.

Wat houdt integrale geboortezorg in?

Integrale geboortezorg heeft vier kenmerken:

Tip

Zoek uit wie de zorg betaalt
Geboortezorg valt grotendeels onder de zorgverzekering. Dat betekent dat je verzekering het meeste betaalt. Voor sommige onderzoeken moet je zelf betalen. Een bezoek aan de huisarts of verloskundige wordt altijd vergoed, je hoeft geen eigen risico te betalen.
Het is belangrijk om te weten of de zorg die je wilt vergoed wordt. Dat verschilt per verzekering. Informeer bij je eigen zorgverzekeraar wat voor jou vergoed wordt.

Laatst herzien op 26 januari 2018