Rond je zwangerschap heb je één vast aanspreekpunt; je coördinerend zorgverlener. Uiterlijk bij het tweede gesprek met je zorgverlener bepaal je samen wie jouw aanspreekpunt wordt. Meestal is dat je verloskundige of gynaecoloog zelf.

Wat doet de coördinerend zorgverlener?

  • Je kunt met haar alle zaken bespreken die te maken hebben met zwangerschap, bevalling en kraamtijd.
  • Je coördinerend zorgverlener
    regelt dat je verschillende zorgverleners onderling goed samenwerken. Dat alle zorg op elkaar aansluit.
  • Zij stuurt bij als er iets mis dreigt te gaan in de planning.

Afspraken over onverwachte situaties

In een zwangerschap kunnen onverwachte situaties optreden. Het is goed om met je coördinerend zorgverlener door te nemen wat je doet als het niet gaat zoals je gedacht of gewild had.

Bijvoorbeeld: wie bel je in een spoedsituatie, of wie maakt keuzes als jij het zelf niet kunt doen.

Laatst herzien op 17 augustus 2020