Gebruik van gegevens voor je zorg

Je verloskundige, gynaecoloog of huisarts en/of kraamverzorgende registreren gegevens over je zwangerschap en kraambed in een zorgdossier. Dit is een wettelijke plicht van elke zorgverlener. Deze registratie is nodig om goede zorg aan jou en je kind te kunnen bieden.

Wat staat er in je dossier?

In het dossier staan gegevens over de gezondheidstoestand van jou en je kind, en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wie kan je dossier inzien?

Zorgverleners die bij jouw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot je gegevens wanneer dat noodzakelijk is voor hun werk. Doordat zorgverleners voor de directe zorg de gegevens van jou en je kind met elkaar mogen delen, weten de zorgverleners van elkaar wat er gedaan en afgesproken is. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gebruik van gegevens voor landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek

De verloskundige, huisarts, gynaecoloog of de kinderarts die jouw kind heeft behandeld, levert gegevens aan de Perinatale Registratie aan (perinataal betekent de periode rondom de zwangerschap en geboorte).

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

In deze registratie worden de gegevens van de verschillende zorgverleners in het hele traject verzameld. Met die informatie is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, onder andere via de perinatale audit (tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg).

Verder worden deze gegevens ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Door dit onderzoek kan de medische kennis over zwangerschap en geboorte worden vergroot. Voor wetenschappelijk onderzoek worden anonieme gegevens gebruikt.

Toestemming

Tot jou of je kind herleidbare gegevens worden alleen gebruikt als je hier toestemming voor geeft.

Meer lezen

De Perinatale Registratie wordt namens de verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen beheerd door Perined. Meer informatie over hoe je privacy bij de Perinatale Registratie of de Perinatale Audit is beschermd, vind je door op de website van Perined www.perined.nl te klikken op ‘Privacy’.

Laatst herzien op 6 april 2018