Vroeg in de zwangerschap kun je je bloed laten onderzoeken op infectieziekten en antistoffen tegen bloedgroepen.

Wat gebeurt er met de uitslagen van het bloedonderzoek?

De uitslagen van dit onderzoek komen in je eigen zorgdossier bij je verloskundige of gynaecoloog. Je gegevens en uitslagen komen ook in het landelijk informatiesysteem (Praeventis) van de screening.

Registratie in informatiesysteem voor bloedvoorziening

Je gegevens kunnen in bepaalde gevallen ook worden opgenomen in een landelijk informatiesysteem (TRIX) dat beheerd wordt door de Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Als je in de toekomst bloed nodig hebt, kan het bloedtransfusielaboratorium je gegevens inzien. Hierbij wordt de wetgeving voor de bescherming van je privacy toegepast.

Je gegevens worden nooit zonder jouw toestemming aan derden gegeven.

Meer informatie

 

Laatst herzien op 19 januari 2021