Kiezen en besluiten nemen

Goede geboortezorg is zorg die past bij jouw situatie, vragen, wensen en keuzes. Je coördinerend zorgverlener kan je helpen om je vragen en wensen op een rijtje te zetten. Ze kan je ook helpen bij het maken van een keuze.

Bijvoorbeeld over wel of geen onderzoek naar aangeboren aandoeningen, thuis bevallen of in het ziekenhuis.

Hoe weet je welke keuzes er zijn?

Alle onderzoeken en behandelingen zijn een keuze. Er kunnen geen onderzoeken en behandelingen worden gedaan zonder jouw toestemming. Het is daarom belangrijk dat je alle stappen, onderzoeken en behandelingen begrijpt. En dat je het eens bent met de dingen die gebeuren.

Hoe weet je welke onderzoeken en behandelingen er zijn?

Op deze website staan alle onderzoeken en behandelingen benoemd die horen bij een zwangerschap en bevalling die normaal verloopt. Of er wordt via een link verwezen naar een plek waar je meer kunt lezen.

Keuzemomenten staan telkens in een apart blokje met dit pictogram erbij:

Wat is voor jou een goede keuze?

Jouw situatie en voorkeuren bepalen wat voor jou een goede keuze is. Je kunt er zelf over nadenken of erover praten met je partner, familie of vrienden. Je kunt er ook altijd over praten met je zorgverlener.

Bij bijna elk keuzemoment kan het helpen om drie vragen aan je zorgverlener te stellen:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

 

Meer weten over goede vragen die helpen bij het maken van een keuze?

Samen met je zorgverlener beslissen

Als alle informatie duidelijk is, kun je samen met de zorgverleners keuzes maken. Bijvoorbeeld of je bepaalde onderzoeken wilt laten doen, en waar je wilt bevallen. Dit heet ook wel ‘gezamenlijke besluitvorming’. Bijna altijd leidt dit tot keuzes en besluiten waar iedereen het mee eens is.

Wat gebeurt er wanneer jij, ondanks overleg, een andere keuze wilt maken dan je zorgverleners aanraden? In overleg zoeken zij met je naar een oplossing. Meestal kom je er dan uit. Als dit niet zo is, en de zorgverlener kan echt niet achter jouw keuze staan, zal zij je verwijzen naar een andere zorgverlener. Totdat dit geregeld is, zal zij jou goede zorg blijven bieden.

Laatst herzien op 6 april 2018