Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over  het Coronavirus

Het Coronavirus (ook wel COVID-19 genoemd) is in Nederland bij veel mensen vastgesteld. Als je zwanger bent, maak je je hier misschien extra zorgen over. Hierbij een aantal antwoorden op veel gestelde vragen. Deze antwoorden zijn gegeven door de landelijke verenigingen van Gynaecologen, Verloskundigen en Kinderartsen in Nederland samen.

Hoe bescherm ik mijzelf tegen het Coronavirus?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen

Bovenstaande maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Kijk op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. Hier kunt u zien of er een reden is om u te laten testen op het Coronavirus. Bel met uw huisarts als u twijfelt. U kunt dan bespreken of u zich moet laten testen of niet.

Gaat u naar de verloskundige of gynaecoloog en denkt u dat u misschien besmet bent met het Coronavirus? Bel u dan eerst met de verloskundige of het ziekenhuis voordat u er heen gaat.

Is een zwangere vrouw meer vatbaar voor het Coronavirus?

Waarschijnlijk is een zwangere vrouw niet meer vatbaar om het Coronavirus te krijgen. We weten dit niet zeker.

Is een zwangere vrouw ernstiger ziek van het Coronavirus?

We weten niet of een zwangere vrouw ernstiger ziek wordt van het Coronavirus dan een vrouw die niet zwanger is. We weten wel dat een zwangere vrouw die ziek wordt van een ander virus meer kans heeft op longproblemen.

Kan de baby in de buik ziek worden tijdens de zwangerschap of bij de bevalling?

Tot nu toe is er geen zwangere vrouw bekend bij wie de baby in de buik het Coronavirus heeft gekregen van de moeder. Ook tijdens de bevalling is er tot nu toe geen baby ziek geworden van het Coronavirus bij de moeder. Baby’s in de buik en na de bevalling zijn onderzocht of zij het virus hebben. Het virus zat niet in het vruchtwater, niet in het bloed in de navelstreng, niet in de keel van de baby en niet in de borstvoeding. Wel kan een moeder die het Coronavirus heeft haar baby besmetten na de bevalling. Bijvoorbeeld als zij haar baby knuffelt. Het is dan belangrijk om de hygiënemaatregelen op te volgen die het verspreiden zoveel mogelijk voorkomen.

Kan ik een miskraam krijgen van Coronavirus?

Tot nu toe hebben zwangere vrouwen met het Coronavirus niet vaker een miskraam of zwangerschapsverlies gehad dan zwangere vrouwen die niet besmet zijn met het Coronavirus.

Er worden er wel iets meer baby’s te vroeg geboren van moeders die het Coronavirus hebben. We weten nog niet zeker of dit echt door het Coronavirus komt.

Ik heb nu een infectie met het Coronavirus en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Bel met uw verloskundige of gynaecoloog om te vragen wat u nu het beste kunt doen.

Ik heb nu een infectie met het Coronavirus, mag ik thuis bevallen?

Wij adviseren om in het ziekenhuis te bevallen. Hier kunnen wij de baby in de buik in de gaten houden met apparatuur zoals het CTG. Als u meer dan 14 dagen geleden het Coronavirus had, dan kunt u wel thuis bevallen.

Kan ik nog veilig naar het ziekenhuis?

U en/of uw baby kunnen, als dat nodig is, veilig naar het ziekenhuis. De zorg voor Coronapatiënten gebeurt in een beschermde omgeving. Overlegt u in alle gevallen eerst met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met het Coronavirus heb?

Ja. Er is onderzoek gedaan of het virus in de borstvoeding terecht komt. Dat is niet zo. Wij raden aan om borstvoeding te geven met een mondkap en extra hygiënemaatregelen te volgen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). U kunt wel de baby besmetten met het Coronavirus als de baby dicht bij u is. U kunt ook kolven en de gekolfde melk door een gezond persoon aan uw baby laten geven. Lees meer informatie op de website van de borstvoedingsraad Nederland.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, moet ik nu onder controle van een gynaecoloog?

Nee. Als u onder controle bent van een verloskundige, kunt u daar blijven. Wel raden we aan om groei-echo’s van de baby te laten maken.

Ik moet voor een routineconsult naar de verloskundige / naar het ziekenhuis. Mag ik iemand meenemen?

De KNOV en NVOG adviseren hun leden de zwangere alleen te laten komen voor routineconsulten. Zwangeren in het ziekenhuis kunnen voor moeilijke en emotionele beslissingen komen te staan. In die situaties is het reëel af te wijken van dit advies.

Ik ga bevallen. Mogen er andere mensen bij de bevalling zijn?

Bij bevallingen adviseren de KNOV en NVOG maximaal 1 gast van de barende toe te staan. De aanstaande moeder kan kiezen wie dat is.

Ik ga bijna bevallen, kan ik in het ziekenhuis terecht?

Als het medisch gezien noodzakelijk is dat u in het ziekenhuis bevalt, dan kan dat. In alle andere gevallen geldt: verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg maken lokaal afspraken om te zorgen dat de bevalling in het ziekenhuis gewaarborgd kan blijven.

Ik ben bevallen, mag ik kraamvisite?

Kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis, vraag het kraambezoek alleen langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben en op die tijdstippen dat de kraamverzorgende niet aanwezig is.

Ik ben bevallen, hoe gaat het nu met de hielprik en gehoortest voor de baby?

De hielprik gaat door. De gehoortest is tijdelijk stopgezet. U wordt hierover geïnformeerd.

Update 31 maart 2020