Meestal gebeurt de begeleiding van je zwangerschap door een verloskundige. Soms gebeurt het ook door een verloskundig actieve huisarts. Kortom: door mensen die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van een ‘gewone’ zwangerschap en bevalling. Daarmee bedoelen we: een zwangerschap zonder medische bijzonderheden.

Heb je tijdens de zwangerschap of bij de bevalling zorg van een medisch specialist nodig? Die krijg je van een gynaecoloog (in opleiding) of een klinisch verloskundige in het ziekenhuis.

Samenwerking tussen je zorgverleners

Verloskundigen, huisartsen, gynaecologen, kraamverzorgenden en kinderartsen werken samen. Dit noemen we een Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV). De zorgverleners in een VSV hebben samen afgesproken wie wanneer verantwoordelijk is. Zorg dat je weet hoe dat in jouw VSV is geregeld.

Coördinerend zorgverlener

Na aanmelding bij een verloskundige (of bij de gynaecoloog, als je daar al onder behandeling was) wordt in overleg met jou bepaald wie je coördinerend zorgverlener wordt.

Hij of zij is je aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben met zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Het is geen aparte zorgverlener. Een van je zorgverleners neemt de rol van coördinerend zorgverlener op zich.

Gebruik je medicijnen?

Het is belangrijk om bij medicijngebruik rekening te houden met je zwangerschap. Vertel dus ook dat je zwanger bent als je de apotheek bezoekt.

Laatst herzien op 14 juni 2018