Tijdens je eerste bezoek vertelt je verloskundige of gynaecoloog over een bloedonderzoek dat je kunt laten doen. Dit heet Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE). Dit bloedonderzoek gebeurt alleen met jouw toestemming.

Wat wordt onderzocht?

Een laboratorium onderzoekt je bloed op:

Vaak bepaalt het laboratorium ook de glucosewaarde van je bloed. Daarnaast wordt het hemoglobinegehalte (Hb) van je bloed onderzocht. Als het hemoglobinegehalte te laag is, heb je bloedarmoede die meestal goed te behandelen is.

Heeft je baby kans om ziek te worden?

Als het bloedonderzoek uitwijst dat je baby kans heeft om ziek te worden, is het vaak mogelijk om jou al tijdens de zwangerschap te behandelen en zo je baby te beschermen. Daarom krijg je het bloedonderzoek vroeg in de zwangerschap aangeboden, zodat een behandeling snel kan worden gestart.

Wat gebeurt er met de gegevens uit het onderzoek?

Zie hiervoor Gegevens uit het 12e weeks onderzoek.

 

Laatst herzien op 13 september 2019