Heb je in je bloed antistoffentegen de bloedgroep van je baby?

Het kan zijn dat je baby een andere bloedgroep heeft dan jij. Tijdens de zwangerschap kunnen er bloedcellen van je baby in jouw bloed terechtko­men. Jij maakt dan antistoffen tegen het bloed van de baby. Het kan ook zijn dat je deze antistoffen hebt gemaakt bij een vorige zwangerschap of bevalling. Of na een bloedtransfusie. Als jij antistoffen in je bloed hebt tegen andere bloedgroepen, kunnen jouw antistoffen het bloed van je baby afbreken. Als dat gebeurt, krijgt je baby bloedarmoede. Vindt het laboratorium antistoffen tegen andere bloedgroepen? Je verloskundige of gynaecoloog vertelt je dan wat er moet gebeuren.

Extra aandacht in week 27 als je bloedgroep Rhesus D-negatief of Rhesus c-negatief hebt

Heb je bloedgroep Rhesus D-negatief? Of Rhesus c-negatief? Je hebt dan een iets grotere kans dat je lichaam anti-stoffen tegen andere bloedgroepen gaat maken. Je krijgt daarom in week 27 nog een bloedonderzoek.

Heb je bloedgroep Rhesus D-negatief?

Ben jij Rhesus D-negatief? Dan kan je lichaam antistoffen gaan maken tegen het bloed van je baby. Daarom krijg je in week 27 van je zwangerschap nog een keer een bloedonderzoek. Het labora-torium onderzoekt of je lichaam anti-stoffen maakt en ook of je baby Rhesus D-negatief of Rhesus D-positief is.

  • Is je baby Rhesus D-positief? Dan kan jouw lichaam antistoffen gaan maken tegen het bloed van je baby. Dan krijg je in week 30 van je zwangerschap een prik. Die prik verkleint de kans dat jouw lichaam antistoffen gaat maken tegen het bloed van je baby. Je baby merkt niets van de prik. Na de bevalling krijg je dezelfde prik nog een keer. Soms heb je nog een extra prik nodig. Bijvoorbeeld als je op je buik bent gevallen. Vertel dit altijd direct aan de verloskundige of gynaecoloog.
  • Is je baby net als jij Rhesus D-negatief? Dan maakt je lichaam geen antistof­fen tegen het bloed van je baby. Je hebt dan ook geen prik nodig.
  • Als het laboratorium antistoffen vindt tegen andere bloedgroepen krijg je extra controles van je verloskundige of gynaecoloog. Die extra controles zijn nodig om te kijken of alles goed gaat met je baby.

Heb je bloedgroep Rhesus c-negatief?

Ben jij Rhesus c-negatief? Dan kan je lichaam antistoffen gaan maken tegen het bloed van je baby. Daarom krijg je in week 27 van je zwangerschap nog een keer een bloedonderzoek. Het laboratorium onderzoekt of je lichaam antistoffen maakt. Als dat zo is, krijg je extra controles van je verloskundige of gynaecoloog. Die extra controles zijn nodig om te kijken of alles nog goed gaat met je baby.

Je krijgt van je verloskundige of gynaecoloog een folder met meer informatie over bloedgroepen en antistoffen in je bloed.

Meer informatie

Laatst herzien op 14 september 2021